Hitne intervencije

HITNE INTERVENCIJE I SPECIFIČNA ČIŠĆENjA

Agency Brilliant ima u svojoj ponudi jednu veoma BITNU ulsugu a to su Hitne intervencije i specifična čišćenja.

Usluga je veoma bitna jer omogućava aktiviranje prostora iz mrtve faze u fazu spremnu za dalji tok život-rad a predstavlja čišćenja nakon određenih katastrofa koje su zadesile prostor i specifična čišćenja prostora koji nisu dugo korišćeni pa su postali veoma zapušteni.

HITNE INTERVENCIJE

Hitne intervencije su čišćenja koja su hitno potrebna nakon požara, poplava, zemljotresa ili drugih neželjenih događaja nastalih putem prirodne katastrofe, greške koju je izazvao ljudski ili neki drugi faktor i nastalih usled različitih kvarova.

Hitne intervencije su čišćenja koja su potrebna hitno da se urade kako bi se zdravlje korisnika prostora sačuvalo i prostor obezbedio u zavisnosti od same katastrofe koji je zadesio sam prostor.

Dolazak našeg predstavnika radi uvida u prostor koji treba uraditi je besplatan, na osnovu uvida u stanje prostora možemo Vam dati najbolju predlog i ponudu za izvođenje usluge :

  • Čišćenja nakon požara
  • Čišćenja nakon poplava
  • Čišćenje nakon zemljotresa

Ekipa za hitne intervencije u realizaciju usluge kreće odmah nakon Vaše prihvaćene ponude koju Vam je naš predstavnik prosledio a počinju kroz nekoliko faza sve do samog željenog i dogovorenog stanja.


Faze se primenjuju u zavisnosti od same katastrofe koje je prostor zadesio kao i od samog faktora koji je to prouzrokovao a podrazumevaju poseban pristup parcijalnih priprema, čišćenja i dezinfikovanja.

SPECIFIČNA ČIŠĆENjA

Specifična čišćenja su čišćenja prostora koji nisu dugo korišćeni iz različitih razloga a potrebna su da se urade kako bi se prostor pripremio za dalji tok, život, rad, rentiranje ili prodaju.

Prostori koji nisu dosta korišćeni pored lošeg stanja predstavljaju rizik od raznih infekcija, zato je neophodno da se pre same upotrebe dobro očiste i dezinfikuju.

Dolazak našeg predstavnika radi uvida u prostor koji treba uraditi je besplatan, na osnovu uvida u stanje prostora možemo Vam dati najbolju predlog i ponudu za izvođenje usluge :

  • Čišćenje zapuštenih prostora i odnošenje predmeta iz prostora
  • Čišćenje zapuštenih prostora i čišćenje predmeta u prostoru
  • Čišćenje zapuštenih prostora nakon smrti ljudi i životinja u prostoru

Ekipa za specifična čišćenja je ista koja radi i hitne intervencije u realizaciju usluge kreće odmah nakon Vaše prihvaćene ponude koju Vam je naš predstavnik prosledio a počinju kroz nekoliko faza sve do samog željenog i dogovorenog stanja.

 

Faze se primenjuju u zavisnosti od samog stepena zapuštenosti prostora a podrazumevaju poseban pristup parcijalnih priprema, čišćenja, dezinfikovanja i odnošenja.

Hitne intervencije i specifična čišćenja izvršavaju se radi zaštite životne sredine, zdravlja ljudi, zaštite imovine, instalacija i sugurnosti.

Prilikom Vašeg poziva ili po prijavi u najkraćem mogućem roku Vam dajemo ponudu za rešenje kako bi se prostor očistio i zaštitio za dalji tok i upotrebu.

 

 

 

© 2019. Agency Brilliant. Sva prava zadržana.